top of page

Algemene voorwaarden

Voor de huur van chalet De Vrije Vogel in Zwolle op Molecatenpark “De Agnietenberg”.
 

1.1      Alle reserveringen zijn op naam van één familie voor chalet De Vrije Vogel in Zwolle, op  

          Molecatenpark “De Agnietenberg”, en zijn niet overdraagbaar.

 

1.2     In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven wij zonder (uw) toestemming geen                    gegevens aan derden door.  Gegevens ten behoeve van een nachtregister worden, na uw toestemming, 1-14 dagen                  voor uw aankomst aan het recreatiepark doorgegeven.
 

1.3      De borg per boeking bedraagt € 125, - en de reservering is geldig na ontvangst van een aanbetaling van 30% van het

           totaalbedrag (met een minimum van €. 125, -), die niet gerestitueerd worden, behalve in geval van annulering onzer

           zijde, en na verzending door de directie aan de klant van een schriftelijke bevestiging binnen 14 dagen. Als de

           reservering niet geaccepteerd kan worden, krijgt u onmiddellijk uw volledige aanbetaling terug.
 

1.4      Het resterende saldo dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum betaald te zijn.
 

1.5      Na ontvangst van onze bevestiging is uw reservering definitief. In geval van schriftelijke annulering 6 weken of langer

           voor de geplande aankomst wordt 50% van de betaalde bedragen, exclusief de reserveringskosten, ingehouden als

           annuleringskosten. Bij annulering korter dan 6 weken voor de geplande aankomst zullen alle betaalde bedragen door

           ons ingehouden worden.
 

1.6      Verlate aankomst of vroegtijdig vertrek geeft geen recht op korting of restitutie.
 

1.7      1)  Aankomst tussen 16.00 uur en 21.00 uur en

           2)  Vertrek voor 12.00 uur. 

           De week start op vrijdag, en eindigt op de eerstkomende vrijdag. Een weekend start op vrijdag en eindigt op de

           eerstkomende maandag. Een midweek start op maandag en eindigt op de eerstkomende vrijdag. 

           Tijdens feestdagen kunnen andere aankomst- en vertrekdagen gelden. 
 

1.8      Wanneer huurder zich niet houdt aan het in punt 1.7 vernoemde, dan behouden wij ons het recht om:

            Ad lid 1)

            over het gereserveerde chalet te beschikken de dag na gereserveerde aankomst om 16.00 uur, indien geen

            schriftelijk bericht is ontvangen, zonder gehouden te zijn aan enige vorm van restitutie of schadeloosstelling.

            Ad lid 2)

           over het gereserveerde chalet te beschikken de dag van vertrek om 16.00 uur, indien geen schriftelijk bericht is

           ontvangen, zonder gehouden te zijn aan enige vorm van restitutie of schadeloosstelling.


1.9  a  De schoonmaak van het verhuurobject, tijdens de huurperiode, is de taak van de huurder.  De eindschoonmaak

           verzorgt de verhuurder. De verplichte schoonmaakkosten ad €50,= zijn inbegrepen. Wanneer het chalet vervuild

           achtergelaten wordt of wanneer huurder een huisdier meegenomen heeft, worden meerkosten voor schoonmaak in

           rekening gebracht. 

           De extra schoonmaakkosten (en/of kosten voor beschadigingen of breuk en extra stroomverbruik komen ten laste van

           de huurder en zullen van de borg ingehouden worden.

           Wanneer de borg ontoereikend is, wordt een factuur hiervoor opgesteld die door de huurder aan verhuurder betaald

           dient te worden. 

1.9 b   Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt. Kosten hiervoor zijn €10,= per persoon. 

 

1.10    De kosten voor gebruik van water tot 1 m3, gas tot 14 m3 en elektra tot 28 KWh gemiddeld per week zijn voor de verhuurder. 
 

1.11    De camping en verhuurder kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, diefstal, ongelukken

          en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn tijdens hun verblijf.
 

1.12    De huurder en diegene deel uitmakende van zijn gezelschap zijn gehouden aan het kampeerreglement evenals aan

          onze algemene voorwaarden. De directie heeft het recht om één of meerdere personen van het gezelschap bij

          ernstige misdragingen de toegang tot de camping te ontzeggen. De huurder kan onder deze omstandigheden geen

          compensatie claimen.

Drempelvrij vakanties-1.png
bottom of page